פעם נוספת אנחנו מקבלים הוכחות מחקריות ששכיחות הזיהומים מעדשות מגע רכות בקרב ילדים אינה גבוהה מהשכיחות בקרב מבוגרים ושכיחות מקרי ה CIE – COREAL INFILTRATES EVENTS אף קטנה יותר מהשכיחות בקרב מבוגרים.

מאמר חדש של פרופ' מארק בולימור בנושא בטיחות השימוש בעדשות מגע רכות בילדים צעירים מגיל 12 בדק 7 מחקרים פרוספקטיביים על בטיחות השימוש בעדשות מגע בין השנים 2004-2022 ומייצג 1756 ילדים ו- 3752 שנות הרכבה.

מהסקירה הכוללת נמצא שהיה מקרה אחד בלבד של MK 0.027% מכלל המקרים, 53 מקרים של CIE סימפטומטיים שהם 0.042% בלבד מכלל המקרים בקרב ילדים. בשני מחקרים רטרוספקטיביים שבדקו 1025 ילדים שהם 2545 שנות הרכבה מצאו 2 מקרים של MK בלבד שהם 0.094% בלבד.

המסקנה היא ששכיחות הזיהומים מעדשות מגע רכות בקרב ילדים אינה גבוהה מהשכיחות בקרב מבוגרים ושכיחות מקרי ה CIE אף קטנה יותר מהשכיחות בקרב מבוגרים.

להזכירכם, עדשות המגע היומיות MiSight 1 day לניהול מיופיה מתאימות לילדים החל מגיל 8, הן בעלות אישור FDA, וכעת קיבלנו הוכחה נוספת שמדובר באופציה יעילה ובטוחה לניהול מיופיה אצל ילדים. 
לפרטים נוספים, פנו למנהלי האזור.
קופרוויז'ן ישראל
דילוג לתוכן